IMAGO

Kulturális Közhasznú Egyesület

Színpadi előadások létrehozása és bemutatása
Kulturális események szervezése
Szakmai tanácsadás
Promóció
Egyéb kulturális tevékenység

Imago

Az IMAGO Kulturális Közhasznú Egyesület 2007 novemberében jött létre Budapesten, Daniela H. Faith mexikói-magyar táncos és koreográfus kezdeményezésére. Az egyesület hosszas előkészítő munka és a tervek részletes kidolgozását követően 2008 júliusában bejegyzésre került, így hozzákezdhettünk elképzeléseink valóra váltásához.

Az egyesület legfőbb célja, hogy megteremtse mind az anyagi, mind a személyi feltételeit a produkciók megvalósításának. Színpadi produkció alatt prózai, táncszínházi és zenés előadásokat értünk, beleértve a cirkuszt és a varietét is, valamint minden olyan magas szakmai színvonalú teátrális eseményt, amely a színpadi nyelv megújítását tűzi ki célul, olyan értékállóönálló produkciókból álló repertoár kialakítását, amely a közönség széles körének érdeklődésére tarthat számot.

Olyan újító szándékú nézeteket képviselünk, melyek különböző kulturális identitásokból származnak, azok elemeit, módszereit, képzési sajátosságait ötvözik és helyezik magyar kontextusba. Célunk, hogy úgy találjuk meg ezeknek a különböző kulturális elemeknek az összhangját, hogy a hangsúly nemcsak az eredményen, hanem mindenekelőtt az előadás létrejöttének és minőségének mikéntjén legyen.

Szervezetünk munkásságának alapját a társaságunk égisze alatt dolgozó különböző hazai és nemzetközi alkotók és művészeti formációk egyéni és csoportos produktumai, valamint a különböző színházi és előadóművészeti terek üzemeltetési és fejlesztési feladatai jelentik.

Referenciák

YMAGO

A mexikói költészet ún. kortárs generációjának kiemelkedő költője, Jorge Hernández Campos áll az installációs előadás középpontjában, személyes ihletettség alapján. A rituális táncszínház az alkotók édesapjának életműve előtt tiszteleg, amely egy egyéni költő világának bemutatása mellett a viharos, szeszélyes, s az európai kultúrától oly távoli, mégis közelíthető Mexikó világát tárja installációs-táncképekben a nézők elé a költő költeményeinek, írásainak, és cikkeinek mozgás és képzőművészet alapú performanszában.

A performansz jelenetei a költő fontosabb témái, mint a hatalom, szerelem, és az alkotás köré rendeződnek. A költői installáció formai világa a kollázs fogalmi világával egyezik, melynek eredményeként egy folytonos mozgásban lévő kép tükröződik vissza.

SZÍVHASADÁS

A Szívhasadás egy Miguel Hernández és Radnóti Miklós válogatott verseire épülő előadás. A költők mind életútjukban, mind irodalmi alkotásaikban számos hasonlóságot mutatnak: mindketten viharos időszak szülöttei és mindketten a költészetbe menekültek, hogy kiszabaduljanak a hullámok közül, amelyek beszippantották, majd kilökték hangjukat a jövő felé. Mindketten szenvedték a szeszélyes és kegyetlen sors szakító erejű ütéseit. Ez a szakadás, melynek tiszta üzenete költészetükből bukkan elő, képezi a Szívhasadás című előadás fő tengelyét.

MATRUSKA

A MATRUSKA (OROSZ BABÁK) című kortárs tánc-színházi darab a mai nő problematikáját járja körül, különböző szempontokból vizsgálva azt. A matruska (az orosz baba) mindazon megszámlálhatatlan intim fiók, belső réteg metaforája, melyek jellemzik a női lét teljességét; ugyanakkor, egyszerre szimbolizálja az emberi lény különböző identitásait és arcait. A Matruska egy olyan nőről beszél, aki folyamatosan azzal küzd, hogy megtalálja önmagát.

Aktuális projektek

Ritmus Gondolat

A Ritmus Gondolat a költészet, kultúránk egyik legkifinomultabb művészi eszköze, az emberi érzelmek és gondolatok kifejezésére, mely szavakkal igyekszik leírni, megfogalmazni az oly sokszor megfogalmazhatatlant. S bár a világ számos kiváló fordítójának segítségével nemzeteken át válnak megismerhetővé az egyes országok-világok költőinek, íróinak szavai, a nyelvi kötöttségek miatt a műfaj alapvetően törékeny. A Janus Pannonius Költészeti Nagydíjhoz kapcsolódóan szervezendő fesztiválsorozatunk eseményei ennek a törékenységnek a feloldását célozzák, s összekapcsolják a költészetet az eszközrendszereivel más irányból, de ugyancsak univerzálisan közvetítő zene- és táncvilággal. Kortárs zenei alkotók és táncművészek négy különleges projekt keretében „olvassák” fel, értelmezik a kiválasztott költők munkáit, több érzékszerv együttes ösztönzésével zsigeri szinten többlet jelentést rendelve ezáltal az egyes verseknek.

Háttal A Napnak

Terék Anna háttal a napnak művének bemutatásával a kortárs magyar irodalom fogalmát igyekszünk tágítani, a határon túli magyar kultúra, irodalom, színházművészet irányába. Az Imago olyan művészeti műhely, ahol a fiatal, kortárs szerzők is helyet kapnak, különösen az olyan izgalmas kezdeményezéssel, mint egy verses kötet színpadi változatának a bemutatása. 
Terék Anna: Háttal a napnak című kötete egymáshoz szorosan kapcsolódó versekkel egy történetet mesélnek el. Az elbeszélő szereplő, mint egy “lírai én” egyes szám első személyben szólal meg egy aszimmetrikus dialógus egyik résztvevőjeként. Mivel a gyászolás folyamata általában egy magányos folyamat, melyben a gyászoló fél nehezen tud beszélni az őt ért veszteségről, illetve nehezen talál olyan személyt, aki képes végighallgatni, a másik fél a mű egészében nem szólal meg, viszont a lírai én mondandójából kikövetkeztethetőek reakciói, elhallgatott válaszai. 
A férfi és a nő viszonya rajzolódik ki a drámában; a kapcsolódási nehézségek, mely a kötet fő témájának egyik alapmotívuma. A másik a lírai én édesapjának halála miatti gyászfolyamat abból a különleges perspektívából szemlélve az életet, halált és gyászt, hogy az édesapa alkoholizmusa, mint meghatározó tényező mozdít ki mindent egy normálisnak nevezhető élet, illetve később a gyász mélységéből. Minden versben megjelenik egy vészjósló jelzés, mely a halál közeledtét, a végesség elfeledhetetlenségét mutatja meg; de végül mégis kirajzolódik egy bizonyos szintű feloldódás, elengedés, melyet a háttérben húzódó történet is tükröz. 
A színpadi feldolgozásban helyet kap a próza, a zene, a mozgás és a különböző vizuális effektek. Maguk az események sajátos, a témát sejtető díszletben játszódnak, ami a fényhatások következtében néha látszódik, máskor nem. Akárcsak életünkben a halál: beletartozik vagy nem? A színpadra állításra Puskás Zoltánt, az Újvidéki Színház rendezőjét kértük fel.
Terék Anna ezért a könyvéért 2020-ban Füst Milán díjban részesült. A lengyel és szlovák nyelvre való fordítása jelenleg zajlik. Egyes verseit német és angol nyelven folyóiratokban publikálták.

Galéria

Munkatársaink

Daniela Hernández Faith

ügyvezető igazgató

Joó Katalin

pályázati referens
+36 30 319 6339

Petor Judit

Nemzetközi kapcsolatok
+36 70 549 6631

Partnereink

Kapcsolat

Kapcsolat

+ 36 70 406 4216
+ 36 30 319 6339
[email protected]

Impresszum

IMAGO Kulturális Közhasznú Egyesület
Cím: 1084 Budapest, Mátyás tér 14. V. em./7.
Szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0013017
Adószám: 18197017-1-42
Előadóművészeti regisztrációs szám: ESZ/651.